Sebastian  "Sebu"

kaukasiankoira, uros
s. 18.2.2000 - k. 13.1.2007

 

 

sebu.jpg